Ervaringen

Coaching

Tarieven

Contact

Wie ben ik?


Vitalent Coaching

info@vitalentcoaching.nl

tel. 06 10 67 49 54

maria van melis

Even voorstellen! Als je overweegt om een coachingtraject te starten, is het fijn om te weten wie jouw coach als mens is. Daarom hier in vogelvlucht een stukje over wat mij motiveert, inspireert en veel voldoening geeft.


Mijn achtergrond

Na 20 jaar als personeelsmanager in het bedrijfsleven en zorgsector gewerkt te hebben, heb ik het roer omgegooid en werk ik sinds 2003 als coach, trainer en loopbaanadviseur. Met veel plezier heb ik al heel veel mensen mogen ondersteunen in hun ontwikkelingsproces, zowel in individuele als in groepstrajecten. Het leuke van dit vak is dat het je steeds stimuleert om jezelf ook weer verder te ontwikkelen. Van een coach die opgehouden is met leren, valt immers ook niets meer te leren!


Actuele inspiratiebron

Veel inspiratie en plezier haal ik uit mijn laatste specialisatie: het coachen van mensen met perfectionisme en bewijsdrang. In de huidige maatschappij van prestatiedruk op het werk én in de vrije tijd zijn er veel mensen die zichzelf uitputten en voorbij gaan aan de kern van ons bestaan: leven als een ‘human being’ in plaats van leven als een ‘human doing’. De resultaten die ik daarmee al bereikt heb, maken mij als mens enorm gelukkig en dankbaar.


Omdat ook ik als mens en als professional in ontwikkeling ben, heb ik mijn aanbod voor coaching in de zomer van 2018 aangepast. Ik richt me nu op individuele trajecten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  

Typering

Integer, inspirerend, betrokken, menselijk, resultaatgericht.


Privé

Geboren in 1957, gehuwd,  moeder van twee dochters en oma van een kleindochter. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met lezen, wandelen en theaterbezoek, zijn sociale contacten en gezelligheid belangrijk voor mij en trek ik er graag op uit naar de natuur of stad.WAAR STA IK VOOR ?

Mijn motto: op maat, persoonlijk en resultaatgericht, waarbij jij als coachee het stuur in handen houdt of krijgt.


Mijn inspiratiebron is dat ieder mens zichzelf mag zijn en dat ieder mens het in zich heeft zich verder te ontplooien. Ik word gefascineerd door de verschillende wijzen waarop mensen met situaties omgaan én door het vermogen van mensen om te leren, waardoor ze vanuit een nieuw perspectief hiernaar kijken en handelen.

   

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Rapportage aan een eventuele opdrachtgever vindt plaats in overleg met de gecoachte. Vragen die buiten mijn competentiegebied vallen, neem ik niet aan. Indien tijdens een traject duidelijk wordt dat er sprake is van problematiek die niet tot mijn competenties behoort, verwijs ik door.


Resultaat kan pas gehaald worden, als het doel duidelijk is. Een traject begint dan ook met het verhelderen van de vraagstelling. Tussentijdse en eindevaluaties zorgen voor resultaatgericht werken.

WIE BEN IK ?

Maria van Melis

Kijk op LinkedIn  voor mijn CV   

Maria van Melis

      info@vitalentcoaching.nl          06 10 67 49 54